Home

Dit is de officiële website van de “Belangenvereniging Beschermd Stadsgezicht Berkeloord”, afgekort BBSB. Berkeloord is een fraaie wijk van ruim 100 jaar oud in de stad Lochem. De vereniging BBSB heeft als doel het ondersteunen van de instandhouding van de bescherming van Berkeloord en het opkomen voor de daaruit voortvloeiende belangen van de eigenaren binnen Berkeloord in de ruimste zin van het woord.

Berkeloord omvat de straten Nieuweweg, Haitsma Mulierlaan, Marinus Naefflaan en een deel van de Staringweg en Stigoor. Inmiddels is bijna 100% van de bewoners lid en/of donateur van de vereniging. Alleen bewoners van het gebied dat behoort tot het beschermde stadsgezicht Berkeloord kunnen lid worden. Het donateurschap staat echter in principe open voor iedereen die zich verbonden voelt met de wijk.

Met behulp van de website willen wij onze leden en donateurs (actueel) informeren over onze bijzondere woonwijk. Uiteraard mogen andere belangstellenden altijd rondkijken op het vrij toegankelijk deel van deze site. Wij wensen u allen veel kijk- en leesplezier.

Kunt u als lid of donateur van de vereniging niet (meer) inloggen op het afgeschermde gedeelte? Stuur dan een mailtje naar info@bbsb.nl met uw naam en adres. Wij nemen contact met u op.


Recent gewijzigd en/of aangevuld:


Het bestuur van BBSB                                                                                    fb-knop    buurtpreventie

[Bijgewerkt 07-04-2020]