Home

Dit is de officiële website van de “Belangenvereniging Beschermd Stadsgezicht Berkeloord”, afgekort BBSB. Berkeloord is een wijk in de stad Lochem. De vereniging heeft als doel het ondersteunen van de instandhouding van de bescherming van Berkeloord en het opkomen voor de daaruit voortvloeiende belangen van de eigenaren binnen Berkeloord in de ruimste zin van het woord.

Berkeloord omvat de straten Nieuweweg, Haitsma Mulierlaan, Marinus Naefflaan en een deel van de Staringweg en Stigoor. Meer dan 80% van de bewoners is lid en/of donateur van de vereniging. Alleen bewoners van het gebied dat behoort tot het beschermde stadsgezicht Berkeloord kunnen lid worden. Het donateurschap staat in principe voor iedereen open.

Met behulp van de website willen wij onze leden en donateurs informeren over onze fraaie woonwijk. Uiteraard mogen andere belangstellenden altijd rondkijken op het vrij toegankelijk deel van deze site. Wij wensen u veel kijk- en leesplezier.

Het bestuur van BBSB                                                                                    fb-knop    buurtpreventie

Delen: Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn