Alternatief gas


Inleiding

Het is inmiddels een standaard kreet geworden: “Alle huizen moeten van het gas af”. In deze kretologie loopt politiek Den Haag voorop. En vervolgens wordt dit door allerlei adviseurs, ondernemers en zelfbenoemde milieu deskundigen dit klakkeloos overgenomen. Met als oplossing “De warmtepomp”. De commissie Energie plaats hier echter een paar kanttekeningen bij. En daarin staat we zeker niet alleen:

  • De meeste huizen in Berkeloord zijn niet zodanig ge├»soleerd of te isoleren opdat een warmtepomp zinvol ge├»nstalleerd kan worden.
  • De meeste huizen hebben een forse inhoud waardoor investeringen in isolatie en warmtepompen meerdere tienduizenden euro’s gaan kosten. eventuele subsidies zijn klein.
  • Als Den Haag en anderen het over “gas” hebben, dan bedoelen ze aardgas. Enerzijds wordt zeer veel aardgas buiten Nederland gewonnen. Noorwegen en Rusland zijn daar voorbeelden van. Er wordt op dit moment zelfs een nieuwe grote gastransport pijp van Rusland naar de Noordzee aangelegd.
  • Slechts 20% van het gasverbruik in Nederland komt voor rekening van huishoudens. de rest wordt gebruikt in de industrie en de land- & tuinbouw. Denk hierbij aan verwarmde kassen.
  • Steeds duidelijker wordt dat er ook ander gas gebruikt kan worden. Waterstof is daar eentje van maar ook gas uit biomassa.

Informatie over alternatieven

De commissie Energie probeert u een onafhankelijk beeld te geven van alternatieven en dat op deze pagina weer te geven. Als eerste alternatief kijken we momenteel naar waterstof.

Waterstof als alternatief

De Vereniging Eigen Huis heeft in het septembernummer een uitgebreid artikel gepubliceerd over waterstof. Begin 2019 worden in Nederland de eerste echte proeven gedaan met waterstof. Zie hiervoor de artikelen van het Technisch weekblad en de netbeheerder Stedin.

Artikel Eigen Huis Magazine (sept 2018)

Artikel website Technisch Weekblad (okt 2018)

Artikel website netbeheerder Stedin (okt 2018)


Onderzoek

De commissie Energie is voornemens om te onderzoeken of de gehele wijk Berkeloord, eventueel met aanpalende wijken, niet als “proef” kan dienen voor alternatief gas. Uiteraard is dit zeer ambitieus en is zoiets niet van vandaag op morgen geregeld. Wij houden u op de hoogte van voortgang of tegenslag.


[Bijgewerkt: 18-10-2018]