Buurtpreventie

buurtpreventie             buurtpreventie

De wijk Berkeloord is aangesloten op Whatsapp Buurtpreventie. Bewoners van Berkeloord en omgeving kunnen zich aansluiten op deze preventie app.  Na de ledenvergadering  van 7 november 2016 hebben diverse bewoners dat al direct gedaan. Met de Whatsapp Buurtpreventie kunnen snel verdachte situaties gemeld worden bij de politie via 112 waarna de buurt als ogen voor de politie kan gaan dienen. Aanmelden kan via Henk Beltman (email: leden@bbsb.nl).

De toelichting van de politie zoals deze gegeven is tijdens de ledenvergadering kunt u <hier> inzien.

Helaas is ook onze buurt de afgelopen tijd een paar keer geconfronteerd met nep-collectanten die zogenaamd namens een goed doel collecteren. Deze personen hebben vaak een (vals) identiteitspasje om en een glad verhaal. Ze zien er vaak keurig uit. Hoe weet je nu of een collectant te vertrouwen is? Op de website van CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving) is per gemeente te vinden welke vergunningen er afgegeven zijn en wanneer welke landelijke organisatie langs de deuren mag gaan.

De lijst voor Lochem kunt u <hier> vinden.

De gemeente geeft plaatselijke verenigingen ook de kans om te collecteren of te venten. Denk aan lokale sportverenigingen en oranjeverenigingen. Zij mogen dit doen op vrijdagavond, op zaterdag en tijdens de vrije weken. Voor huis-aan-huis-collectes en -loterijen is een collectevergunning nodig. Een ventvergunning is verplicht bij huis-aan-huis gehouden verkoopacties, de werving van donateurs en straatwerving.

Wat moet u doen als u een oplichter aan de deur heeft of als u het gevoel heeft dat het niet in orde lijkt (niet-pluis gevoel). Bel dan de politie op 0900-8844. Het lijkt verstandig om daarna een bericht op de buurtpreventie whatsapp te plaatsen.

 

[Bijgewerkt: 10 maart 2017]