Energieverbruik Berkeloord


Beheren en beheersen

Doel van de commissie Energie is om de individuele huishoudens in Berkeloord te helpen bij het beheren en beheersen van hun energieverbruik. naast het aandragen van mogelijkheden en alternatieven wil de commissie ook inzicht geven in het totale verbruik van de wijk. Op dit moment worden pogingen ondernomen om deze gegevens bij de gemeente Lochem en/of de netbeheerder Liander boven water te krijgen. Zodra de cijfers er zijn zullen we ze op deze plek vertonen.


Leren van elkaar

Wij zijn er van overtuigd dat je ook kunt leren van elkaar. Als onderdeel hiervan proberen we gegevens per huishouden bij elkaar te krijgen en deze te groeperen naar type woning. natuurlijk gaan wij uw privacy hierbij respecteren. Een eerste oproep om gegevens aan te leveren heeft geresulteerd in tien reacties. Mocht u ook mee willen doen stuur dan uw verbruikcijfers gas en elektriciteit van 2017/2018 naar info@bbsb.nl Voorlopig hebben wij hier genoeg aan.

Zodra wij zinvolle groeperingen kunnen aanbrengen zullen wij bewoners uitnodigingen voor een bijeenkomst waarin specifiek op hun type woning wordt ingegaan. Een eerste bijeenkomst wordt binnenkort ingepland voor woningen met een monumentenstatus (zie hieronder)


Monumentenpanden

Eind dit jaar wil de commissie Energie een voorlichtingsavond organiseren voor de bewoners van panden met de status van gemeentelijk of rijksmonument. Thema’s als (on)mogelijkheden voor isolatie, alternatieve warmtebronnen, subsidie, kennisdeelneming en onderlinge uitwisseling van ervaringen vormen de hoofdmoot. Uiteraard zu

Nr. 3, ca. 1915

llen ook externe deskundigen worden uitgenodigd om hun licht over de problematiek van de monumentale panden te laten schijnen. Wij houden u op de hoogte.


[Bijgewerkt: 09-09-2018]