Zonnepanelen elders

 

Geen panelen mogelijk en dan?

Door de beperking vanwege de status Beschermd Stadsgezicht en/of de schaduw van de bomen is het plaatsen van zonnepanelen op uw woning misschien wel deels of geheel onmogelijk. En misschien wil u wel heel graag zonne-energie gebruiken. Gelukkig zijn er dan mogelijkheden om mee te doen in projecten van zonneparken waarin “uw panelen” op een andere locatie in Lochem of omgeving worden neergelegd. De coöperatie LochemEnergie heeft hiervoor regelmatig projecten. Zie https://www.lochemenergie.net/producten/collectieve-opwek-van-energie


St. Joseph kerk , Nieuweweg 

Op dit moment bestaat er een unieke mogelijkheid om deel te nemen aan een zonnepark in Berkeloord zelf. Zo’n kans komt niet snel meer voorbij gezien alle beperkingen vanuit de status “beschermd stadsgezicht”. Op het dak van de St. Joseph kerk worden 198 panelen geplaatst. Dat gebeurt uiteraard alleen als er voldoende belangstelling is. Dit project wordt door de kerk ontwikkeld in samenwerking met onder meer LochemEnergie.

In het actuele persbericht van vrijdag 12 oktober jl geeft de kerk een nadere toelichting. Dit persbericht is mede gericht aan de bewoners van Berkeloord. Ook in De Stentor een artikel verschenen over de zonnepanelen op het dak van de kerk.

Op 3 september jongstleden is een voorlichtingsbijeenkomst gehouden. Hierbij is een nadere beschrijving van het project gegeven. Mocht u belangstelling hebben, meld u zich dan bij LochemEnergie. U ziet dan vanzelf het project van de kerk. Als belangenvereniging willen we graag samen met LochemEnergie de belangstelling uit Berkeloord bundelen opdat uw belangen zo goed mogelijk behartigd kunnen worden. Uiteraard kunt u ook rechtstreeks contact leggen met de kerk.


[Bijgewerkt: 14-10-2018]