Zonnepanelen op eigen dak


Beperking door status

Berkeloord heeft de status van Beschermd Stadsgezicht. Deze status geeft voor zonnepanelen een forse beperking. Vanaf de straatzijde mogen de panelen niet zichtbaar zijn. In de praktijk betekent dat alleen plaatsing aan de achterzijde mogelijk is. Woningen met een plat dak bieden iets meer mogelijkheden. Door de panelen niet op het zuiden te richten onder een hoek van circa 30 graden maar voor een zogeheten oost-west opstelling te kiezen. De panelen liggen dan onder een maximale hoek van 10 tot 15 graden. Maar ook hier geldt dat de panelen van de straatzijde niet zichtbaar mogen zijn. De opbrengst is wel 10% lager, maar de panelen zijn minder snel zichtbaar.

Recent heeft de Harderwijk als eerste gemeente toegestaan dat zonnepanelen ook zichtbaar geplaatst mogen worden binnen de omgeving die aangewezen is als beschermd Stadsgezicht. Artikel De Stentor [16 okt 2018]  Het bestuur en de commissie houden deze ontwikkelingen uiteraard nauwgezet in de gaten en zullen dit bespreken in het eerstkomende overleg met de gemeente.


Beperking door bomen

Ook de vele grote bomen in de wijk leveren een beperking op. Schaduw heeft een groot negatief effect op de opbrengst van de zonnepanelen. Of uw dak aan de tuinzijde geschikt is voor zonnepanelen kunt u eenvoudig nagaan op de website van www.zonatlas.nl. Toets uw postcode en huisnummer in en u ziet meteen hoe geschikt uw dak is.

Let op: de website zonatlas.nl houdt geen rekening met de beperking opgelegd vanwege de status Beschermd Stadsgezicht!


[Bijgewerkt: 18-10-2018]